fbpx
Skip to content

Taisyklės ir sąlygos

  1. Bendrosios nuostatos ir paslaugų aprašymas

1.2 Kreditom turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti šias Sąlygas, jei mano, kad tai būtina, ir Kreditom į juos įtrauks paskutinio atnaujinimo datą. Pakeitimai bus privalomi, kai tik bus paskelbti Svetainėje, todėl turėtumėte periodiškai juos tikrinti, kad žinotumėte naujausią versiją bet kuriuo metu.

1.3 Prisijungdami prie Svetainės (įskaitant mobiliesiems optimizuotą versiją), internetinėmis paslaugomis, mobiliosiomis programomis, socialiniais tinklais ir kitomis platformomis, susijusiomis su Svetaine, automatizuotomis ar ne, sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų.

1.4 Vartotojas, naudodamasis Svetaine, pareiškia, kad yra teisiškai pajėgus sutikti su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad yra pilnametis arba kad tam yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą.

1.5 Visas Svetainės turinys yra išskirtinai informacinis ir pramoginis, bet kokioje situacijoje ar jokiu pretekstu nesudaro nuomonės ar patarimo, neatsižvelgiant į pateiktos informacijos pobūdį (sveikatos, saugos, teisinės, finansinės ar kitos). bet kuriuo metu ar bet kokiomis aplinkybėmis sukurti sutartinius santykius tarp Vartotojo ir Svetainės.

  1. Intelektinė nuosavybė
    2.1 Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su bet kuriais svetainės elementais ir jų naudojimu, priklauso išimtinai Kreditom, remiantis kompiuterių programų teisinės apsaugos, duomenų bazių teisinės apsaugos ir Autorių teisių kodekso teisės aktais. ir gretutinės teisės (CDADC).

2.2. Kreditom, kaip intelektinės nuosavybės teisių turėtojas, gali tęsti Svetainės ir duomenų bazės atgaminimą, keitimą, komercializavimą, kai tais tikslais ir priemonėmis ar palaikymu ji mano, kad tai yra tinkama.

2.3 Naudotojui Svetainės naudojimo ribose nesuteikiamos jokios autorinės teisės jo naudai, nes jam suteikiama teisė ja naudotis tik pagal Kreditom sutartas sąlygas, dėl kurių nuosavybės teisės neperleidžiamos. bet kokio turinio, technologijų ir (arba) programinės įrangos atžvilgiu.

2.4 Įmonių pavadinimai, prekių ženklai, taip pat bet kokie skiriamieji ženklai, atkurti Svetainėje, yra saugomi pagal pramoninei nuosavybei taikomas teisines nuostatas ir yra Kreditom nuosavybė.

2.5 Visų ar dalies šių skiriamųjų ženklų atkūrimas arba atvaizdavimas yra griežtai draudžiamas ir turi būti gautas išankstinis raštiškas Kreditom leidimas.

2.6 Kreditom priklauso visų Svetainėje publikuojamų straipsnių ir turinio autorių teisės, išskyrus turinį, kurį pateikia reklamos įmonės, tinkamai nurodyti verslo partneriai ar kitokio pobūdžio trečiosios šalys.

2.7 Tais atvejais, kai už reklamuojamą ir skelbiamą turinį, paslaugas ar produktus atsako trečiosios šalys, Svetainė neatsako už tikslumą, kokybę, saugą, teisėtumą ar teisėtumą, įskaitant autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių laikymąsi. Naudotojas privalo tiesiogiai kreiptis į tuos pačius subjektus, kad išsiaiškintų ar užtikrintų bet kokius teisinius klausimus. Taip pat Svetainė neatsako už jokią informaciją, esančią trečiųjų šalių interneto svetainėse, portaluose, tinklaraščiuose, į kuriuos ji sukuria nuorodas.

2.8 Svetainėje skelbiamas ar per ją platinamas turinys yra parašytas, parengtas ir peržiūrimas specialiai išskirtiniam Svetainės naudojimui. Vartotojas negali keisti, kopijuoti, atgaminti, pakartotinai publikuoti, atsisiųsti, publikuoti, perduoti, pritaikyti, versti, parduoti, kurti išvestinių kūrinių, naudoti ar platinti bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis (įskaitant el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis) medžiaga iš svetainės, nebent Kreditom arba medžiagos savininkai aiškiai raštiškai leido.

  1. Naudojimo sąlygos
    3.1 Svetainėje paskelbtas turinys yra parašytas, parengtas ir peržiūrimas specialiai tik Svetainės naudojimui. Jie negali būti naudojami visiškai ar iš dalies be aiškaus Kreditom leidimo.

3.2 Registruodamas vartotojo abonementą (toliau – Paskyra), Vartotojas gaus Vartotojo vardą ir slaptažodį, kuris yra atsakingas už savo slaptažodžio ir paskyroje esančių duomenų konfidencialumą.

3.3 Vartotojas yra atsakingas už Kreditom perduotų registracijos duomenų teisingumą ir prisiima visą atsakomybę už veiklą, vykdomą naudojant jo